Laammaekesj zeen veer allenej.

Op dees website kènt geer alle informase vènje euver De Laammaekesj, evenemènte, activiteite, sjponsore en oeteraard ós kóntakgegaeves.

Foto: Peter Schols/De Limburger

Foto: Peter Schols/De Limburger

Neit allein op dees website, mer natuurlik ouch op ós social media kanale.Vergaet daoróm veural neit om dao èns te kieke en ós pagina's te "liken en deile" daomit veer zoväöl muigelik luuj kènne informeiere euver de evenemènte die kómme gaon.

Facebook: @delaammaekesj
Instagram: @de_laammaekesj

❤️💛💚

Lèste nuujts:

10/01/2022 Zitterd Sjittert Verplaatsj....


Leif Laammaekesj,

Allereesj; Zeelig nuujjaor en alles waat wunsjelik is!

‘t is uch zeker neit ontgange….. Alle evenemènte om ós haer waere oetgestjèld door de Covid restricties.

Ouch veer óntkómme d’r neit aan om Zitterd Sjitterd, oorsjprónkelik gepland op 29 Januari a.s. te verplaatsje.

De band en artiste höbbe noe einmaol de tied neudig om te repeteiere om veur uch ein geweldigeveursjtèlling in ein te sjtevele. Tot op d’n daag van vandaag is dat nog neit muigelik gebleke door ‘t maximaal aantal luuj wat me maag óntvange.

Om dees rae höbbe veer besjlaote Zitterd Sjittert te verplaatsje nao Zaoterdag 2 April.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 16 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtelliing van Zaoterdig 2 April om 16 oere.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 20.30 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtèlling van Zaoterdig 2 April om 20.30 oere.

Höb geer kaarte veur ‘t Laammaekejs buffèt, dan blieve dees geldig. Aanvangk 18 oere.


Veer haope dat veer hiemit jederein ein goud alternatief aanbeije.

Locatie blif: De Vief Heringe

Hawt uch allenej goud, blif gezóndj en haopelik zeen veer ós op 2 April!!

Veur vraoge kent geer ós mailen op info@delaammaekesj.nl

De Laammaekesj

Maurice, Mitchell & Rob

Lèste nuujts:

01/01/2022 Zelig Nuujjaor


Veer wönsje jederein ein gooij roetsj.

Geneit, zeet der veur elkaar,

blif gezondj, hauwt vol,

zeet greutsj op Zitterd

en maak van 2022

ein geweldig jaor!!

Haopelik zeen veer ós sjnel weier..

Maurice, Mitchell & Rob

❤️💛💚


Plus Boudy Postma;

Greutsje "Zitterd" Sjponsor van 't eesjte oer:

Lèste nuujts:

13/12/2021 Krismes veur de deur


Krismes sjteit alweier veur de deur… wat vlög de tied veurbie….

Wilt geer ein origineel kado veur ónger de Krisboum?

Ein sjieke Zittesje Vaan, eine greutsje pin of anger sjieke kado’s?Kiek sjnèl in ós web winkelke!

Veer pakke ‘t zelfs veur uch in.

❤️💛💚

Lèste nuujts:

19/11/2021 Sinterklaos kado's


Op zuik nao Leuke Sint kado’s?
Leuke kado’s veur de richtige Zitterder!

De Zittesje Vaan (in 3 maote)


De Greutsje pin 2022

Sjtikker pakkèt

en vaol mee

Kiek sjnèl in ós web winkelke!

Veer pakke ‘t zelfs veur uch in.

❤️💛💚

Lèste nuujts

12/11/2021: De Greutsje Pin


Vanaaf vandaag is auch bie De Laammaeksj De Greutsje Pin te koup.

De Greutsje Pin 2022 is ein ontwèrp van StudioMarq (Marc Webers).

De kolderieke jaorsjpeld mit ein gelimiteierde oplaag van 2022 sjtuks haet ein aafmaeting van 30x38mm en is ès vanouds uniek genummerd mit ein lasergravure aan de achterzie. Auch dit jaor 7 kleuren verwirk in de sjpeld en is deze biezönjer gedetailleierd.


Sjteun de lokale vereiniginge. Bie jedere donatie van € 5,- ontvèngk geer ein Greutsje Pin. 100% van de opbrèngste komme daobie ten goede aan de deilnómmende vereiniginge.

Kiek sjnèl in ós winkelke ❤️💛💚

Lèste nuujts

11/11/2021: Winnaar


Wit geer nóg? Ós win aktie van ein paar waeke terrök?

De gelukkige winnares Daphne Vassen haet gistere heur pries; De Zittesje Vaan in ontvangs genómme!

Vaol plezeier d'r mit Daphne..

Wilste auch zo'n sjieke vaan?


Besjtel sjnel dien Vaan. Verkriegbaar in 3 maote.

Kiek en besjtel sjnel in ós winkelke

Lèste nuujts

11/11/2021 Vastelaovend saame


‘T Maske hèngk. Vastelaovend Saame .

De Zittesje Vaan mit ‘t Maske d’r tösje ()

❤️💛💚

Zelige Vastelaovend.

De 11e van de 11e zuut der messjiens angesj oet dan veer wille, mèr laot zeen daste de Zittesje Vastelaovend ein werm hart toe dreugs.

Hang dich de Zittesje Vaan oet de vinster.

Te koup via ós website en vanaaf vandaag auch bie Tapperie De Gats oppe merret in Zitterd

Lèste nuujts

9/11/2021: Bie Tapperie De Gats


Vastelaovend sjteit veur d’n deur. Dan héngste toch zeker de Zittesje Vaan oet de vinster?

Aankómmende donderdig sjtaon veer vanaaf 10.30 oere bie Tapperie de Gats oppe Merret en ként geer o.a. De Zittesje Vaan, sjtikkesj en mee koupe!

Veer zeen uch gaer dao❤️💛💚 (pinne ként).

Noe al de Zittesje Vaan koupe? Kiek dan sjnèl hie.

Lèste nuujts

Zitterd: Zaoterdig 30-10-2021

Leif luuj, auch de tweede veursjtelling van Zitterd Sjittert is oetverkoch.

Veer sjpigte ós noe al op 29-1 om dit veur uch te maoge organiseiere.

De Laammaekesj

Lèste nuujts:

26/10/2021 Buffet oetverkoch


De Vief Heringe verzörg veur uch 't Laammaekesj Buffet. Aanvangk 18 oere in 't Zölderke van de Vief Heringe

Veur mee infermase euver 't Laammaekesj Buffet kiek hie.

Lèste nuujts:

23/10/2021 20.30 oere oetverkoch


Wow, ongeluifelik!

De veursjtelling van Zitterd Sjitterd van 20.30 oere is bènne eine daag al oetverkóch...
Lèste nuujts:

22/10/2021 Sjponsor nuujtsGreutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor:

Arsitta SAP Consultancy

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteite organiseiere.

Veer zeen dan auch greutsj en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsore.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto,
Arsitta SAP Consultancy

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.
i-Kook Zitterd
YLO Makelaardij
Rademakers Parket

Rooje Sjponsore
Notariaat Verstegen

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan èns hie.

De Laammaekesj presenteiere:

“Zitterd Sjittert”

Ein muzikale reis veur en door Laammaekesj.

Zitterd: 19/10/2021“Zitterd Sjittert” is dan auch de aaftrap van ein reeks gezellige muzikale "shows", wobie Zittesje artiste, hun favoriete leidjes zènge in het Zittesj.

De eesjte twee van dees "shows" zölle plaatsj vènje op Zaoterdag 29 Januari 2022.

‘t Belaof twee heerlike “shows” te waere, wobie geer kènt geneite van ‘t bèste wat Zitterd te beije haet op muzikaal gebied.

Neemes minder dan Esther van Cleef, Paul-Jean Jessen, Cyrille Niël, Fieny Cals, Paul Ruigt en Jan van Daal zènge op deze aovend hun favoriete nómmesj in ‘t Zittesj.

Dit alles ónger de bezielende muzikale begeleiding van, ein aafvaardiging van, de Zittesje band: Loose!

Geneite van alom bekende Zittesje klassiekers, pès wereld hits, wo tekste in ‘t Zittesj op gemaak zeen.

De aovend wurt op ein ludieke wieze gepresenteierd door neemes minder dan Nicole Schurgers.


Veur mee infermase klik geer hie

Lèste nuujts:

12/10/2021 Sjponsor nuujts


Greutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor:

Rademakers Parket

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteite organiseiere.

Veer zeen dan auch greutsj en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsore.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto,
Arsitta SAP Consultancy

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.
i-Kook Zitterd
YLO Makelaardij
Rademakers Parket

Rooje Sjponsore
Notariaat Verstegen

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan èns hie.

Lèste nuujts:

11/10/2021 Winnaar!!Veer höbbe eine winnaar🥳

Helaas kent der mèr eine winnaar zeen.

(Natuurlik maag jederein zo’n sjieke vaan koupe in ós winkelke)

Oet alle, geweldige, inzendinge en reakses (woveur dank) is es winnaar oet de bus gekómme….

Daphne Vassen ofwaal @diva_d3968


🥳🥳🥳 Van harte perfisiat mit de Zittesje Vaan. ❤️💛💚


Win AKTIE

8/10/2021 Veer gaeve ein Zittesje Vaan weg.

Wat móste doon?

Like en volg @de_laammaekesj op Facebook en Instagram.

En laot ós in de reakties/opmirkinge weite waorom veer die Zittesje Vaan aan dich mótte gaeve.

(Originaliteit wurt zeker gewaardeierd)

Deze aktie löp pès Vriedig 15-10.

De winnaar maake veer bekènd op ós website, socials en via ein PB.

Vaol succes

De 11e v/d 11e sjteit veur de deurNog gèt mee es ein waek. De 11e v/d 11e. Dè Aopening van 't sezoen.... Kent geer auch neit mee wachte...

Zörg daste de ZittesjeVaan al besjtels zodat dae sjoon kent wappere in de wèndj op deze geweldige daag!

De Zittesje Vaan;


de “contoure” van (op) ozze wal zo sjik,

‘t waope van Zitterd

en

‘t rood-gael-gruin van ozze eeuwe auwe Zittesje Vastelaovend…

sjooner wurt ‘t toch neit.

Besjtel sjnel dien Vaan. Verkriegbaar in 3 maote.

Kiek en besjtel sjnel in ós winkelke

Lèste nuujts:

27/9/2021 Veer tèlle aaf

't Ganse jaor broesj 't. Kieke veer oet nao dat eine moment.

Nog

4x11

daag en dan is 't weier zo wiet.

De 11e van de 11e


De officiele aaftrap van de vastelaovend.

Veer hange dao de Zittesje vaan veur oet. Geer toch zeker auch?

Besjtel 'm sjnel in ós winkelke.

Verkriegbaar in versjillende maote!

Laot zeen daste greutsj bès op Zitterd en ziene Vastelaovend

Lèste nuujts:

9/8/2021 vekans - levertied

Tis alweier tied veur vekans....

Wat nömste dan zoal mit?

Toon Hermans zag in zien One Man Show oet 1974:

"Ik neem alleen mijn twee broers en een net mee op vakantie. verder helemaal niets...."


Klik op de aafbeelding veur 't optrae van Toon; Oneman Show 1974.

Zauw men haom noe vraoge, zauw hae vas zègke: "2 broers een net en de Zittesje Vaan..."


De Zittesje vaane zeen alleneij op veurraod, dus besjtel ze sjnel!

In verbandj mit ós vekans kènt levering get langer doere.

Klik hie om meteen nao 't winkelke te gaon

Foto en filmpke Toon via youtube Kanaal Toon Hermans

Lèste nuujts:

11/6/2021 Sjponsor nuujts

Greutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor:

YLO Makelaardij

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto.

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.
i-Kook Zitterd
YLO Makelaardij

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Noe te koup in ós Winkelke:

't Laammaekesj Kado Pakkèt:

Wie Toon Hermans al zag: Vraog d'n heer ens, waat d'r van mich wilt drènke...

Vaderdag(20 Juni), verjaordig, of geweun get angesj te viere?

Zuik neit langer nao ein Kado. Mit 't Laammaekesj Kado Pakkèt maak geer jederein blie!

Inhoud van 't pakkèt:

- De Zittesje Vaan (150x100)
- Laammaekesj Sjtikker
- Sjoon Brand beierglaas (op ein veutje)
- 3x Brand beier pilskes

Auch in Alcohol Vrie (Brand Weizen 0%) te verkriege.

Kiek sjnel hie veur mee informase of veur te besjtelle.

Lèste nuujts:

8/6/2021 Sjponsor nuujts

Greutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor: FysioSittard

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto,
FysioSittard.

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Lèste nuujts:

10/6/2021 Sjponsor nuujts

Greutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor:

i-kook

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto.

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.
i-Kook Zitterd

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Sjponsor nuujts:

5/6/2021 Sjponsor nuujts


Greutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor: Soffritto

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto.

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Sjponsor nuujts

2/6/2021: Nuuje sjponsor.


Naeve; Plus Boudy Postma, Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen, Gasterie Genhout Treft, Tapperie de Gats en Gasterie Dobbelsteijn verwilkómme veer; Bronneberg Advocaten es nuuj "Gael" sjponsor!

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Lèste Nuujts

Oet de gezet

2/6/2021: Laammaekesj in De Limburger.

Foto: Peter Schols/De Limburger

Wie sjiek! Auch Dagblad De Limburger haet ein interview mit De Laammaekesj gehauwte en dat sjteit vandaag in de gezet.

Veer zeen greutsj en zo euverweldig door alle positieve reakses, berichskes, interviews en mee. Dat geef ós nog mee energie om leuke en sjoon activiteite veur uch te maage organiseiere.

Haopelik (es 't weier maag) gans sjnel mee dao euver.

Veur noe, vèngk geer 't interview van De Limburger in de gezet of online via dees link.

Laammaekesj zeen veer allenej!!

Sjponsor nuujts:

3/6/2021: Nuuje sjponsor.


Naeve; Plus Boudy Postma, Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen, Gasterie Genhout Treft, Tapperie de Gats, Gasterie Dobbelsteijn en Bronneberg Advocaten verwilkómme veer;

NBC Lemaire & Partners
accountants & adviseurs

es nuuj "Gaele" sjponsor!

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Sjponsor nuujts

1/6/2021: Nuuje sjponsor.


Naeve; Plus Boudy Postma, Rogmans & Sprengers Tandtechniek, Notariaat Verstegen, Gasterie Genhout Treft en Gasterie Dobbelsteijn verwilkómme veer; Tapperie De Gats es nuuj "Gael" sjponsor!

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren.

Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.

Sjponsor nuujts

29/5/2021: Nuuje sjponsor.


Naeve; Plus Boudy Postma, Notariaat Verstegen, Gasterie Genhout Treft en Gasterie Dobbelsteijn verwilkómme veer; Rogmans & Sprengers tandtechniek es nuuj sjponsor!

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteiten organiseren. Veer zeen dan auch greuts en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsoren.

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan ens hie.


Lèste nuujts:

Winkelke.

31/5/21: Betaling via iDeal weier meugelik.


Goud nuujts!! Geer kènt weier mit iDeal aafraekene in ós winkelke.

Kiek sjnel in ós Winkelke veur ein sjieke vaan, sjtickesj, of sjteun ós door erelid te waere van de Klup van 11.


Klik hie veur al ós Lèste nuujts

Meziek verbènjt

27/5/21: Muziekale prach.

Ondanks de Corona periekele zitte veer neit sjtil. Veer zeen drök om gang mit de organizase van ein nuuj muziekaal konsep wat veer uch bènnekort haope te brènge.

Väöl mee gaon veer noch neit zegke, aevel geer maag der vanoet gaon dat ós sjoon Zittesje meziek de baove toon zal vuire. Bènnekort mee!

Oetsjtèl is zeker gein aafsjtèl....

26/5/2021; Evenemènte en activiteite.

Leif Laammaekesj, veer zeen drök om gang mit de organizase en 't plenne van sjoon evenemènte en activiteite.

Gezeen de huidige situase mit Corona zölle veer aevel wachte pès 't weier verantwoord is om mit väöl luuj bieein te kómme.

Der zeen aevel zat anger maneiere om te laote zeen daste greutsj op Zitterd en de Zittesje Vaslaovend bès.

Ein sjieke Vastelaoves vaan, eine Laammaeker sjtikker achter op diene waage (of wo dan auch)... dat wilt geer toch auch?

Kiek ens in ós winkelke veur sjoon Laammaeker sjpöl, wènt Laammaekesj zeen veer allenej

De Klup van 11

27/5/21: Sjteun de Laammaekesj


Ich bèn eine Laammaeker, bès doe dat ouch?

Kiek geer ouch 't ganse jaor oet nao die sjoon daag? Höb geer de Zittesje Vastelaovend ouch in eur hart? Waardeiert geer ouch waat De Laammaeksj doon en wilt geer dat óngersjteune..? Dat kènt en wurt zeer gewaardeierd!


Wilkóm bie de Klub van 11

De Klub van 11, maak 't muigelik óm De Laammaekesj ouch es partikuleier te óngersjteune. Veur ein biedraag van €11,- per jaor waert geer lid van De Klub van 11. Dan kómp geer, mit eure naam, op ós pagina in de eregalerie te sjtaon.

Kiek sjnel hie veur mee informase

Noe te koup in ós Winkelke.

21/5/2021: In ós Winkelke höbbe veer saer dees waek richtige Zittesje Vastelaovesvaane te koup!


De "Skyline" van Zitterd gekombineierd mit 't Zittesj waope en de Vasteloaves kleure, maake dees Vaan ein unieke vaan.

Ein richtige Zittesje Vastelaoves vlag. Dae wils te toch auch aan diene gevel of vlaggemas höbbe hange..??

Klik sjnel hie veur mee infermase!