Laammaekesj zeen veer allenej.

Op dees website kènt geer alle informatie vènje euver De Laammaekesj, eveneménte, activiteite, sjponsore en oeteraard ós kóntakgegaeves.

Veer zeen drök óm gang mit de organisatie van ós eesjte evenemènte en activiteite, aevel zeen de geplande datums oetgestèld ivm Corona. Zo gauw 't weier veranjtwoord kènt, zulle veer de eesjte datums bekènd make en dit vanzelfsjpraekend deile mit uch.
Neit allein op dees website, mer natuurlik ouch op ós social media kanale. Vergaet daoróm veural neit om dao èns te kieke en ós pagina's te "liken en deile" daomit veer zoväöl muigelik luuj kènne informeiere euver de evenemènte die kómme gaon.

Lèste nuujts:

12/10/2021 Sjponsor nuujtsGreutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor:

Rademakers Parket

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteite organiseiere.

Veer zeen dan auch greutsj en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsore.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto.

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.
i-Kook Zitterd
YLO Makelaardij
Rademakers Parket

Rooie Sjponsore
Notariaat Verstegen

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan èns hie.

Lèste nuujts:

11/10/2021 Winnaar!!Veer höbbe eine winnaar🥳

Helaas kent der mèr eine winnaar zeen.

(Natuurlik maag jederein zo’n sjieke vaan koupe in ós winkelke)

Oet alle, geweldige, inzendinge en reakses (woveur dank) is es winnaar oet de bus gekómme….

Daphne Vassen ofwaal @diva_d3968


🥳🥳🥳 Van harte perfisiat mit de Zittesje Vaan. ❤️💛💚


Win Aktie

8/10/2021 Veer gaeve ein Zittesje Vaan (150x100) weg.


Wat móste doon?

Like en volg @de_laammaekesj op Facebook en Instagram.

En laot ós in de reakties/opmirkinge weite waorom veer die Zittesje Vaan aan dich mótte gaeve.

(Originaliteit wurt zeker gewaardeierd)

Dees aktie löp pès
Daensdig 12-10.


De winnaar maake veer bekènd op ós website, socials en via ein PB.

Vaol succes!!!!

Plus Boudy Postma;

Greutsje "Zitterd" Sjponsor van 't eesjte oer:

De 11e v/d 11e sjteit veur de deur


Nog gèt mee es ein waek. De 11e v/d 11e. Dè Aopening van 't sezoen.... Kent geer auch neit mee wachte...

Zörg daste de ZittesjeVaan al besjtels zodat dae sjoon kent wappere in de wèndj op deze geweldige daag!

De Zittesje Vaan;

de “contoure” van (op) ozze wal zo sjik,

‘t waope van Zitterd

en

‘t rood-gael-gruin van ozze eeuwe auwe Zittesje Vastelaovend…

sjooner wurt ‘t toch neit.

Besjtel sjnel dien Vaan. Verkriegbaar in 3 maote.

Kiek en besjtel sjnel in ós winkelke

Get te viere?

Welke Vaan hèngste dan boete..?

Sjös; de Zittesje Vaan!!!

Laot zeen dat 't fees is! of daste simpel weg greutsj bès op Zitterd!

Höbste de Zittesje Vaan nog neit? Gein punt. Besjtelle kent in ós winkelke

Wilste ein Zittesje Vaan kado doon aan eemes? Dat kenne veer auch reigele. Veer pakke 'm zelfs veur uch in! Of messjiens waal 't Laammaekesj Kado Pakkèt? Dao zit de Zittesje Vaan auch in... (waal baove de 18)

Ein richtige Zittesje vaan (vlag). Dae wils te toch auch aan diene gevel of vlaggemas höbbe hange..??

Laot zeen das te greutsj op Zitterd bès!

Klik sjnel hie veur mee infermase!

Lèste Nuujts

Oet de gezet

2/6/2021: Laammaekesj in De Limburger.


Foto: Peter Schols/De Limburger

Wie sjiek! Auch Dagblad De Limburger haet ein interview mit De Laammaekesj gehauwte en dat sjteit vandaag in de gezet.

Veer zeen greutsj en zo euverweldig door alle positieve reakses, berichskes, interviews en mee. Dat geef ós nog mee energie om leuke en sjoon activiteite veur uch te maage organiseiere.

Haopelik (es 't weier maag) gans sjnel mee dao euver.

Veur noe, vèngk geer 't interview van De Limburger in de gezet of online via dees link.

Laammaekesj zeen veer allenej!!

Nuujts:

De Klup van 11

27/5/21: Sjteun de Laammaekesj


Ich bèn eine Laammaeker, bès doe dat ouch?

Kiek geer ouch 't ganse jaor oet nao die sjoon daag? Höb geer de Zittesje Vastelaovend ouch in eur hart? Waardeiert geer ouch waat De Laammaeksj doon en wilt geer dat óngersjteune..? Dat kènt en wurt zeer gewaardeierd!


Wilkóm bie de Klub van 11

De Klub van 11, maak 't muigelik óm De Laammaekesj ouch es partikuleier te óngersjteune. Veur ein biedraag van €11,- per jaor waert geer lid van De Klub van 11. Dan kómp geer, mit eure naam, op ós pagina in de eregalerie te sjtaon.

Kiek sjnel hie veur mee informase

Laammaekerie

Laammaeker...???

Laammaeker m, laammaekesj: bijnaam van de Sittardenaren. Betekend lam-makers, menschen die iemand doorzagen, afmattend bespotten. Gewoonlijk is de vreemdeling dupe dezer sport, vooral wanneer zoo iemand met een air van superioriteit van kolonisator tusschen de inboorlingen optreedt.

Dit moet met beleid geschieden, zoodat men nog lang plezier kan hebben van het slachtoffer. Het spelletje eindigt immers komisch. Ofwel de gedupeerde ontdekt in het ootje genomen te worden, en blaast nijdig onder daverend gelach den aftocht, of hij neemt de grap goedaardig en verbroedert zich met de plaaggeesten.

De Sittardenaar beschikt over een natuurlijke vlotte geestigheid.

Zittesj woordebouk - P.J.G. Schelberg

'ne Laammeker of laammaeker

Is emes, dae blief zeure of dae emes op de zenuwe wèrk. De oetdrökking "emes laam make" beteikent emes aan de kop zeure. Ouch weurt 't tege emes gezag, dae ónzin verköp, plaog, veur de gek hèlt of flauw grappe maak. Zoa weurt 'ne miensj dae deze bepaalde vörm van humor gebruuk ouch sóms 'ne laammeker geneump. Laammaeker is teves 'ne bienaam veur emes oet Zittert.

Wikipedia (gesjréve in 't Valkebergs)


Wurt eine laammaeker gebaore.

Wurt eine laammaeker gebaore,
't allereesjte waat hae ruip dat is: "alaaf!"
Want oze Leiven Heer hiejbaove,
dae levert ummer alle Laammaekesj zo aaf.
Want oze Leiven Heer hiejbaove,
dae levert ummer alle Laammaekesj zo aaf.

Koeplèt 1.
D'n echte vastelaovesgek, dae wit waal waat ich mein:
Dat broesje van 't bloud, jao dat krig hiej jederein.
dao zeen veer mit gebaore, dat nump os nemes aaf.
't Versjtandj kump mit de jaore, 't eesj kump ein alaaf.
Zo waar dat vruiger, mer ouch noe,
eine Laammaeker, dae blif zie Zitterd troe.

Koeplèt 2.
Dao zeen van allerhande luuj biej os hie oppe welt.
D'n eine zit mit zörg en d'n angere sjmit mit geldj.
Mer ein dènk dat is zeker en twiefel dao neit aan:
"De sjpas is d'r veur jeder, dènk dao mer altied aan".
Zo waar dat vruiger, mer ouch noe,
Eine Laammaeker dae blif zie zitterd troe

Sjlaager 2001: Tèks: Henk Stessen, Meziek: Willy Jongen, Zangk: Paul-Jean Jessen