Laammaekesj zeen veer allenej.

Op dees website kènt geer alle informatie vènje euver De Laammaekesj, evenemènte, activiteite, sjponsore en oeteraard ós kóntakgegaeves.

Neit allein op dees website, mer natuurlik ouch op ós social media kanale. Vergaet daoróm veural neit om dao èns te kieke en ós pagina's te "liken en deile" daomit veer zoväöl muigelik luuj kènne informeiere euver de evenemènte die kómme gaon.

Lèste nuujts

12/11/2021: De Greutsje Pin


Vanaaf vandaag is auch bie De Laammaeksj De Greutsje Pin te koup.

De Greutsje Pin 2022 is ein ontwèrp van StudioMarq (Marc Webers).

De kolderieke jaorsjpeld mit ein gelimiteierde oplaag van 2022 sjtuks haet ein aafmaeting van 30x38mm en is ès vanouds uniek genummerd mit ein lasergravure aan de achterzie. Auch dit jaor 7 kleuren verwirk in de sjpeld en is deze biezönjer gedetailleierd.


Sjteun de lokale vereiniginge. Bie jedere donatie van € 5,- ontvèngk geer ein Greutsje Pin. 100% van de opbrèngste komme daobie ten goede aan de deilnómmende vereiniginge.

Kiek sjnèl in ós winkelke ❤️💛💚


Lèste nuujts

11/11/2021: Winnares van ós winaktie


Wit geer nóg? Ós win aktie van ein paar waeke terrök?

De gelukkige winnares Daphne Vassen haet gistere naeve ein "meet & greet"mit De Laammaekesj, auch häör pries; De Zittesje Vaan in ontvangs genómme!

Vaol plezeier d'r mit Daphne..

Wilste auch zo'n sjieke vaan?


Besjtel sjnel dien Vaan. Verkriegbaar in 3 maote.

Kiek en besjtel sjnel in ós winkelke

Lèste nuujts:

30/10/2021 Oetverkoch


Wow, ongeluifelik!

De veursjtelling van Zitterd Sjitterd van 20.30 oere en 16 oere zeen beide oetverkoch


De Vief Heringe verzörg veur uch 't Laammaekesj Buffet. Aanvangk 18 oere in 't Zölderke van de Vief Heringe

Veur mee infermase euver 't Laammaekesj Buffet kiek hie.

Veur te besjtelle, kiek hie.Plus Boudy Postma;

Greutsje "Zitterd" Sjponsor van 't eesjte oer:

Lèste nuujts:

22/10/2021 Sjponsor nuujtsGreutsj en dankbaar verwilkómme veer es nuuj sjponsor:

Arsitta SAP Consultancy

Zónger sjponsors kenne veer neit ós sjoon activiteite organiseiere.

Veer zeen dan auch greutsj en dankbaar veur de sjteun van ós sjponsore.

Dees bedrieve sjteune ós initiatief:

Zitterd Sjponsor:

Plus Boudy Postma

Gruine Sjponsors:
Rogmans & Sprengers Tandtechniek,
Gasterie Genhout Treft,
Gasterie Dobbelsteijn,
Soffritto,
Arsitta SAP Consultancy

Gaele Sjponsors:
Tapperie de Gats,
Bronneberg Advocaten,
NBC Lemaire & Partners.
i-Kook Zitterd
YLO Makelaardij
Rademakers Parket

Rooje Sjponsore
Notariaat Verstegen

Wilt geer ós auch óngersjteune? kiek dan èns hie.

Lèste nuujts:

19/10/2021: De Laammaekesj presenteiere:Ein muzikale reis veur en door Laammaekesj.

“Zitterd Sjittert” is de aaftrap van ein reeks gezellige muzikale "shows", wobie Zittesje artiste, hun favoriete leidjes zènge in het Zittesj.

De eesjte twee van dees "shows" zölle plaatsj vènje op Zaoterdag 29 Januari 2022.

‘t Belaof twee heerlike “shows” te waere, wobie geer kènt geneite van ‘t bèste wat Zitterd te beije haet op muzikaal gebied.

Neemes minder dan Esther van Cleef, Paul-Jean Jessen, Cyrille Niël, Fieny Cals, Paul Ruigt en Jan van Daal zènge op deze aovend hun favoriete nómmesj in ‘t Zittesj.

Dit alles ónger de bezielende muzikale begeleiding van, ein aafvaardiging van, de Zittesje band: Loose!

Geneite van alom bekende Zittesje klassiekers, pès wereld hits, wo tekste in ‘t Zittesj op gemaak zeen.

De aovend wurt op ein ludieke wieze gepresenteierd door neemes minder dan Nicole Schurgers.

Klik hie veur mee info.

Lèste nuujts:

11/10/2021 Winnaar!!Veer höbbe eine winnaar🥳

Helaas kent der mèr eine winnaar zeen.

(Natuurlik maag jederein zo’n sjieke vaan koupe in ós winkelke)

Oet alle, geweldige, inzendinge en reakses (woveur dank) is es winnaar oet de bus gekómme….

Daphne Vassen ofwaal @diva_d3968


🥳🥳🥳 Van harte perfisiat mit de Zittesje Vaan. ❤️💛💚


Lèste Nuujts

Oet de gezet

2/6/2021: Laammaekesj in De Limburger.


Foto: Peter Schols/De Limburger

Wie sjiek! Auch Dagblad De Limburger haet ein interview mit De Laammaekesj gehauwte en dat sjteit vandaag in de gezet.

Veer zeen greutsj en zo euverweldig door alle positieve reakses, berichskes, interviews en mee. Dat geef ós nog mee energie om leuke en sjoon activiteite veur uch te maage organiseiere.

Haopelik (es 't weier maag) gans sjnel mee dao euver.

Veur noe, vèngk geer 't interview van De Limburger in de gezet of online via dees link.

Laammaekesj zeen veer allenej!!

Laammaekerie

Laammaeker...???

Laammaeker m, laammaekesj: bijnaam van de Sittardenaren. Betekend lam-makers, menschen die iemand doorzagen, afmattend bespotten. Gewoonlijk is de vreemdeling dupe dezer sport, vooral wanneer zoo iemand met een air van superioriteit van kolonisator tusschen de inboorlingen optreedt.

Dit moet met beleid geschieden, zoodat men nog lang plezier kan hebben van het slachtoffer. Het spelletje eindigt immers komisch. Ofwel de gedupeerde ontdekt in het ootje genomen te worden, en blaast nijdig onder daverend gelach den aftocht, of hij neemt de grap goedaardig en verbroedert zich met de plaaggeesten.

De Sittardenaar beschikt over een natuurlijke vlotte geestigheid.

Zittesj woordebouk - P.J.G. Schelberg

'ne Laammeker of laammaeker

Is emes, dae blief zeure of dae emes op de zenuwe wèrk. De oetdrökking "emes laam make" beteikent emes aan de kop zeure. Ouch weurt 't tege emes gezag, dae ónzin verköp, plaog, veur de gek hèlt of flauw grappe maak. Zoa weurt 'ne miensj dae deze bepaalde vörm van humor gebruuk ouch sóms 'ne laammeker geneump. Laammaeker is teves 'ne bienaam veur emes oet Zittert.

Wikipedia (gesjréve in 't Valkebergs)


Wurt eine laammaeker gebaore.

Wurt eine laammaeker gebaore,
't allereesjte waat hae ruip dat is: "alaaf!"
Want oze Leiven Heer hiejbaove,
dae levert ummer alle Laammaekesj zo aaf.
Want oze Leiven Heer hiejbaove,
dae levert ummer alle Laammaekesj zo aaf.

Koeplèt 1.
D'n echte vastelaovesgek, dae wit waal waat ich mein:
Dat broesje van 't bloud, jao dat krig hiej jederein.
dao zeen veer mit gebaore, dat nump os nemes aaf.
't Versjtandj kump mit de jaore, 't eesj kump ein alaaf.
Zo waar dat vruiger, mer ouch noe,
eine Laammaeker, dae blif zie Zitterd troe.

Koeplèt 2.
Dao zeen van allerhande luuj biej os hie oppe welt.
D'n eine zit mit zörg en d'n angere sjmit mit geldj.
Mer ein dènk dat is zeker en twiefel dao neit aan:
"De sjpas is d'r veur jeder, dènk dao mer altied aan".
Zo waar dat vruiger, mer ouch noe,
Eine Laammaeker dae blif zie zitterd troe

Sjlaager 2001: Tèks: Henk Stessen, Meziek: Willy Jongen, Zangk: Paul-Jean Jessen