Zitterd Sjittert verplaatsj

nao 2 April 2022

Leif Laammaekesj,

Allereesj; Zeelig nuujjaor en alles waat wunsjelik is!

‘t is uch zeker neit ontgange….. Alle evenemènte om ós haer waere oetgestjèld door de Covid restricties.

Ouch veer óntkómme d’r neit aan om Zitterd Sjitterd, oorsjprónkelik gepland op 29 Januari a.s. te verplaatsje.

De band en artiste höbbe noe einmaol de tied neudig om te repeteiere om veur uch ein geweldigeveursjtèlling in ein te sjtevele. Tot op d’n daag van vandaag is dat nog neit muigelik gebleke door ‘t maximaal aantal luuj wat me maag óntvange.

Om dees rae höbbe veer besjlaote Zitterd Sjittert te verplaatsje nao Zaoterdag 2 April.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 16 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtelliing van Zaoterdig 2 April om 16 oere.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 20.30 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtèlling van Zaoterdig 2 April om 20.30 oere.

Höb geer kaarte veur ‘t Laammaekejs buffèt, dan blieve dees geldig. Aanvangk 18 oere.


Veer haope dat veer hiemit jederein ein goud alternatief aanbeije.

Locatie blif: De Vief Heringe

Hawt uch allenej goud, blif gezóndj en haopelik zeen veer ós op 2 April!!

Veur vraoge kent geer ós mailen op info@delaammaekesj.nl


De Laammaekesj
Maurice, Mitchell & Rob


Facebook: @delaammaekesj

Instagram: @de_laammaekesj

❤️💛💚

Opgerich in Coronatied en dao door beperk in de meugelikhede veur ‘t organiseiere van leuke evenemènte, zeen De Laammaekesj super greutsj dat zie èntjelings hun eesjte evenemènt maage presenteiere.

De Laammaekesj presenteiere:

"Ein muzikale reis veur en door Laammaekesj"

... Verplaatsj nao 2 April 2022....

Klik hie veur mee infermase

Zitterd Sjittert” is dan auch de aaftrap van ein reeks gezellige muzikale "shows", wobie Zittesje artiste, hun favoriete leidjes zènge in het Zittesj.

De eesjte twee van dees "shows". zölle plaatsj vènje op Zaoterdag 2 April 2022.

‘t Belaof twee heerlike “shows” te waere, wobie geer kènt geneite van ‘t bèste wat Zitterd te beije haet op muzikaal gebied.

Neemes minder dan Esther van Cleef, Paul-Jean Jessen, Cyrille Niël, Fieny Cals, Paul Ruigt en Jan van Daal zènge op deze aovend hun favoriete nómmesj in ‘t Zittesj.

Dit alles ónger de bezielende muzikale begeleiding van, ein aafvaardiging van, de Zittesje band: Loose!

Geneite van alom bekende Zittesje klassiekers, pès wereld hits, wo tekste in ‘t Zittesj op gemaak zeen.

De aovend wurt op ein ludieke wieze gepresenteierd door neemes minder dan Nicole Schurgers.


Op Zaoterdig 2 April 2022 zal “Zitterd Sjittert” plaatsj vènje aanvangk 16.00 oere & aanvangk 20.30 oere.

in De Vief Heringe aan de Molenwaeg te Zitterd,

Toegangs kaarte koste €20.- per persoon inklusief ein borrelplenkske en ein drenkske.

Wilt geer der nao/der veur ein lekker hepke aete? Dan verzörg De Vief Heringe om 18oere ‘t Laammaekesj buffet.

Opmirking: Höb geer kaarte besjteld via ós website? Dan sjikke veer uch kómmende waek de perseunlikke toegangskaarte per email toe.

Dit evenemènt wurt mede meugelik gemaak door ós Zittesje sjponsor:

‘t sjprik veur zich dat veer deze aovend de Corona reigels volge die op dat moment van toepassing zeen.