Zitterd Sjittert

ein muzikale belaevenis veur jóngk en auwt

Zitterd Sjittert 2024, 't zit d'r weijer op.

Twee sjtief oetverkochte veursjtellingen, ein zaal vol gezelligheid! Wat höbbe veer genaote!
Dank aan alle zéngesj, aan alle bandleden van de Zitterd Sjittert hoesband, aan alle sjponsoren en vriewilligers die deze geweldige daag höbbe meugelik gemaak!
Maar zeker auch dank aan uch, alle luuj die genaote höbbe van de driede edise van Zitterd Sjittert en die mit alle enthousiasme mit gezörg hubbe aan twee onvergaetlikke veursjtellingen!!!

Nog aeve naogeneite? Kiek hie veur de fotoreportage, gemaak door ós sjponsor Hikkup.nl

Aftermovie Zitterd Sjittert

gemaak door Hikkup.nl

Zitterd Sjittert, Alle info op ein riej:

Aansjtaonde Zaoterdig is 't dan zo wiet. De driede edise van Zitterd Sjittert.
Hie ónger vengk geer alle info die geer mot weite:

Info Zitterd Sjittert 2024:

 • Lokase: Buitenplaats De Vief Heringe - Molenweg 56 in Zitterd 
 • Ingang via de parkeerplaatsj achterom! Hauwt uch kaertje bie de handj, deze maag auch oppe telefoon getuint waere. (dénk aan 't milieu ;) )
 • D'n auto parkeren kent achterom of in de sjtraot es de parkeerplaatsj vol is. Veur fitse is plek genóg. (kom oppe fits, dénk auch hie aan 't milieu)
 • Zaoterdig middig 20-4-24 - aanvang 14.00 oere (zaal geit (pas) aope 13.00 oere).
 • Zaoterdig aovend 20-4-24 - aanvang 20.30 oere (zaal  geit (pas) aope 19.30 oere).
 • Plaatsje zeen deils zitplaatsje en deils sjtaotaofele (al dan neit mit krökke)
 • Gein gereserveierde plaatsje, boete sjponsor plaatsje. Wae ’t eesj kump….

 • 't Pregram doert ongeveer 2 oere, mér kent oetloupe.
  • Nao de middig veursjtelling sjloet de zaal oeterlik om 18.00oere.
  • Nao de aovend veursjtelling is d'r alle tied veur lekker nao te borrelen.
 • Bie bénnekoms krig geer ein wilkomsdrenkske. Get lekkesj te peuzele, wurt op de taofele geplaatsj in de zaal.
 • Konsumpse waere verkoch á €2.75 per bon*. (Bonne allein in de Zitterd Sjittert zaal te gebroeke)
 • Tiedens de veursjtelling kent geer borrelhepkes e.d. besjtelle. "menukaarten"zullen aanwezig zeen oppe taofele in de zaal.
 • Tiedens Zitterd Sjittert hubbe veer auch get merchandise te koup. Vaane, Patsje en Skylines van sjtaol. Hubbe veer 't neit bie ós? brénge veer "t sjnel nao.
 • Veuraafgaonde aan de aovend veursjtelling of veur/nao de middig veursjtelling kent geer uiteraard bie De Vief Heringe get aete. Reserveire doot geer direkt bie De Vief Heringe. (hie zeen ós bonne neit veur geldig)

*let op: ós konsumpse bonnen zeen allein geldig op 20-4-2024 tiedens Zitterd Sjittert.

Zitterd Sjittert:

Zitterd, 20 Februari 2024.

't hoge woord is d'r oet. De DRIEDE edise van Zitterd Sjittert sjteit veur de deur. Mit 't enthousiasme van zowaal òs Hoesband, artiste es al die luuj die in de aafgeloupe twee jaor zeen gewaes, kenne veer neit angesj dan auch dit jaor weijer Zitterd Sjittert veur uch organiseiere.

Zitterd Sjittert is ein muzikaal sjpektakel wo òs Zittesje artiste en muzikante hun favoriete leidjes veur uch brenge in ein anger jeske dan geer gewent zeet. Dat kenne; richtige Zittesje Leidjes zeen aevel auch anger vertolkinge van bekende leidjes of deuntjes mit aangepaste tekst. Sjoon solo optredens aafgewisselt mit verrasjende duetten maken van dees veursjtellinge ein genot om nao te loestere en kieke. 

Zitterd Sjittert is veur jòngk en auwt ein muzikaal belaevenis!

Wae zéngk onger angere mit: Esther van Cleef, Cyrille Niël, Paul Ruigt, Saskia Steuns, Younique, Mark Courage, Fieny Cals en nog mee....

Info Zitterd Sjittert 2024:

Zaoterdig middig 20-4-24 - aanvang 14 oere (zaal aope 13 oere).
Zaoterdig aovend 20-4-24 - aanvang 20.30 oere (zaal aope 1930 oere).

Entree: €22.50 (exclusief €1 servicekosten). Dit is inclusief welkomsdrenkske en get te peuzele oppe taofels.
Lokase: Buitenplaats De Vief Heringe - Zitterd

Aanvang kaartverkoup: Zaoterdig 24 Februari, 12 oere via dees website.

Zitterd Sjittert:

De Laammaekesj hubbe es initieel doel om ein biedrage te levere aan de insjtanthauwting van de Zittesje Kultuur. Dit doon veer ònger angere mit de organisase van Zitterd Sjittert.

Zitterd Sjittert zeen muzikale veursjtellinge veur jòngk en auwt, wo-in Zittesje zéngesj, begeleid door Zittesje artiste hun favoriete leidjes in 't Zittesj (Limburgs) dialék brénge. Dat kenne besjtaonde leidjes zeen, mér in ein nuujt jeske gesjtaoke, eige gemaakte leidjes, dan waal eige gemaakte tékste op bekende melodieën.

Veur 't eesj georganiseierd in 2022 en direk alle veursjtellinge oetverkoch hubbe De Laammaekesj auch in 2023 Zitterd Sjittert veur d'n tweede maol georganiseierd. Wederom ein oetverkoch hoes!

Tiedens de eesjte en tweede edise van Zitterd Sjittert hubbe de Laammaekesj de; "Laammaeker van 't jaor" oetgeroupe. Eine "ere-tittel" veur eemes dae zich op oetzonderlikke wieze inzet veur de insjtanthauwting van de Zittesje Kultuur. De eer veel in 2020 op: Cyrille Niël en in 2023 op: Nicole Schurgers - Op den Kamp!

In 2024 ein driede edise???  Wae zal 't zégke. Hauwt òs socials mér in de gaate veur 't léste nuujts! 

Zitterd wat hubste weijer gesjittert.....

Zitterd, 22 & 23 April 2023....

'T is alweijer gedaon. na ein aantal maonje druk bezig te zeen gewaes mit de veurbereidinge en organisase van de tweede ediese van Zitterd Sjittert, zit 't der in eins alweijer op.

Mer wat hubbe veer genaote. 2 maol ein oetverkoch hoes. Zowaal de Zaoterdig aovend, és de Zondig middig ging 't daak der van aaf. Gans sjoon solo optredens aafgewisseld mit zo meugelik nog sjoonere duete..

De (ongertösje) Hoesband van Zitterd Sjittert begeleide de zéngesj op weergaloze wieze. Ein lach aafgewisseld mit ein traon... zo mot 't zeen. Dat is wat meziek duit...
Veer, Maurice, Mitchell en óngergeteikende, zeen greutsj op "ós" hoesband en "ós" artiste. Wat hubbe zie d'r ein show van gemaak!! En dat alles aan ein gekald door neemes minder dan Laammaeker van 't jaor 2023; Nicole Schurgers - Op Den Kamp. Nogmaals perficiat en dik verdeind!

Chapeau alleneij.
Natuurlijk auch dank voor de aanwezigheid van alle bezuikesj, 't mit zénge en sjoenkele...
Laammaekesj zeen veer allenej en dao maage veer mer get greutsj op zeen...
Pés volgende jaor...

Mit de komplèmente,

Rob Sprengers, namens De LaammaekesjKaarte Zitterd Sjittert - Zaoterdig 22-4, 20.30 oere


Zitterd Sjittert

Zitterd Sjittert 2023.....

Wie wach.... 2023???? JAOZEKER!!

Nao twee fantastische en gans oetverkochte veursjtellinge van Zitterd Sjittert 2022, kriebelt 't bie ós en bie "ós" Zittesje artiste om dit weijer veur uch te maage brenge. Hub geer d'r auch zo'ne zin in?

Greutsj zeen veer dan auch dat veer uch maage aankondige dat op Zaoterdig 22 April 2023 (Zaoterdig aovend oetverkoch)en op Zondig 23 April 2023, ZITTERD SJITTERT weijer geit plaats vènje!!!

'T belaof op zien mins zo'n sjoon muziekaal sjektakel te waere wie aafgeloupe jaor. Ein paar nuuje gezichte derbie, nuuj leidjes en sjoon duetten gaon uch van begin pès 't end ammeseiere! Geniet van ós 't beste wat Zitterd muzikaal kent brenge!

Dat wilt geer toch niet misse?

Veer infermeiere uch via ós sociale kanalen en op dees website!!

❤️

Kaarte Zitterd Sjittert -
Zondig 23-4, 14.00 oere


Zitterd Sjittert

Waat moste weite...?!?

Zitterd Sjittert vèngk plaatsj op 22 & 23 April 2023, in de tuinzaal van De Vief Heringe op de Molenweg 56, te Zitterd (Sjtadspark).

- Koste van ein entreekaart bedraage €21.- (excl. €1,-) service koste.

- In deze entree pries, zit ein geweldig pregram, ein wilkoms drenkske, en
ein borrelplenkske oppe taofele in de zaal.

- In de zaal kent geer eur euverige konsumpses mit bónne aafraekene

- Naeve drank, kent geer auch get lekkesj besjtelle aan eur taofel

- Zitplaatsje zeen neit gereserveierd. Wae 't eesj kump.....

- Zaal aope, 1 oer veur aanvang veursjtelling

- D'r is meugelikheid om "merchandise"van De Laammaekesj te koupe, wie
Zittese Vaane, hoodies en anger sjoon sjpöl.

VIEF HERINGE BUFFET:

Za/ZO
22-23 April

auch dit jaor verzörg De Vief Heringe weijer ein heerlik buffet, veuraafgaonde, of nao eur veursjtelling. Dit buffet besjteit oet:


 Koude gerechten:

- Molenbrood met huisgemaakte Kolledip

- Groene salade; Verse gemengde sla met komkommer, tomaat, ui en croutons

 Warme gerechten:

- Choucroute met aardappelpuree

- Livar braadworst en zacht gegaard buikspek                    

- Zoervleisj        

- Krieltjes met rozemarijn uit de oven

- Pasta met diverse soorten vis


Koste veur dit buffet zeen €20,50
(incl. servicekosten)

Kaarte hieveur besjteld geer hie.


Zitterd Sjittert, 2 april 2022.

Zitterd wat hubste gesjittert. Greutsj en dankbaar veur jederein dae haet mitgewirk aan eine geweldige daag. Zowaal de middig veursjtelling es d’n aovend waare geweldig.

Ós Zittesje artiste, band, presentatrice, leich en geluid, crew van De Vief Heringe en alle luuj die zeen kómme geneite… dank.

Mit ein lach en ein traon! Mee es veer hauwe kenne druime…

Op nao ein volgend evenemènt mèr eesj nog get naogeneite…. Geneit nóg aeve mit ós mit.


Ein sfeer impressie vèngk geer hie onger....

Mit de komplemènte, Maurice, Mitchell en Rob


Lèste nuujts

31/03/2022: Zitterd Sjittert

Alles waste mós weite


Aankommende Zaoterdig is 't dan entjelings zo wiet. Zitterd SJittert geit, nao eesj verplaatsj te zeen door Covid Maatreigele dan toch door ❤️

Zitterd Sjittert verplaatsj

nao 2 April 2022

Leif Laammaekesj,

Allereesj; Zeelig nuujjaor en alles waat wunsjelik is!

‘t is uch zeker neit ontgange….. Alle evenemènte om ós haer waere oetgestjèld door de Covid restricties.

Ouch veer óntkómme d’r neit aan om Zitterd Sjitterd, oorsjprónkelik gepland op 29 Januari a.s. te verplaatsje.

De band en artiste höbbe noe einmaol de tied neudig om te repeteiere om veur uch ein geweldigeveursjtèlling in ein te sjtevele. Tot op d’n daag van vandaag is dat nog neit muigelik gebleke door ‘t maximaal aantal luuj wat me maag óntvange.

Om dees rae höbbe veer besjlaote Zitterd Sjittert te verplaatsje nao Zaoterdag 2 April.Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 16 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtelliing van Zaoterdig 2 April om 16 oere.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 20.30 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtèlling van Zaoterdig 2 April om 20.30 oere.

Höb geer kaarte veur ‘t Laammaekejs buffèt, dan blieve dees geldig. Aanvangk 18 oere.


Veer haope dat veer hiemit jederein ein goud alternatief aanbeije.

Locatie blif: De Vief Heringe

Hawt uch allenej goud, blif gezóndj en haopelik zeen veer ós op 2 April!!

Veur vraoge kent geer ós mailen op info@delaammaekesj.nl


De Laammaekesj
Maurice, Mitchell & Rob


Facebook: @delaammaekesj

Instagram: @de_laammaekesj

❤️

Lèste nuujts

31/03/2022: Zitterd Sjittert

Laammaeker buffet - 2 April 2022:


Aanvangk 18 oere in t Zölderke.

Konsumpses kenne oetsjloetend waere betaald mit de konsumpse bonne van deze daag.

Konsumpse bonne waere auch verkoch "op"'t Zölderke, tiedens 't buffet.

Ingang via de veurkantj van de Vief Heringe (hoofd ingangk)

Der zeen circa 50 gaste veur 't aete. De luuj die kaarte höbbe veur de aovend veursjtelling waere verwach in de tuinkamer veur 20.30 oere. Hauwt der raekening mit dat der gein vaste of gereserveierde plaatsje zeen.

Veer wönsje uch sjmakelik aete

Saame maake veer der eine geweldige veurstelling/middig/aovend van, went Laammaekesj zeen veer allenej.

❤️

Opgerich in Coronatied en dao door beperk in de meugelikhede veur ‘t organiseiere van leuke evenemènte, zeen De Laammaekesj super greutsj dat zie èntjelings hun eesjte evenemènt maage presenteiere.

De Laammaekesj presenteiere:


"Ein muzikale reis veur en door Laammaekesj"

... Verplaatsj nao 2 April 2022....

Klik hie veur mee infermase

Zitterd Sjittert” is dan auch de aaftrap van ein reeks gezellige muzikale "shows", wobie Zittesje artiste, hun favoriete leidjes zènge in het Zittesj.

De eesjte twee van dees "shows". zölle plaatsj vènje op Zaoterdag 2 April 2022.

‘t Belaof twee heerlike “shows” te waere, wobie geer kènt geneite van ‘t bèste wat Zitterd te beije haet op muzikaal gebied.

Neemes minder dan Esther van Cleef, Paul-Jean Jessen, Cyrille Niël, Fieny Cals, Paul Ruigt en Jan van Daal zènge op deze aovend hun favoriete nómmesj in ‘t Zittesj.Dit alles ónger de bezielende muzikale begeleiding van, ein aafvaardiging van, de Zittesje band: Loose!

Geneite van alom bekende Zittesje klassiekers, pès wereld hits, wo tekste in ‘t Zittesj op gemaak zeen.

De aovend wurt op ein ludieke wieze gepresenteierd door neemes minder dan Nicole Schurgers.


Op Zaoterdig 2 April 2022 zal “Zitterd Sjittert” plaatsj vènje aanvangk 16.00 oere & aanvangk 20.30 oere.

in De Vief Heringe aan de Molenwaeg te Zitterd,

Toegangs kaarte koste €20.- per persoon inklusief ein borrelplenkske en ein drenkske.

Wilt geer der nao/der veur ein lekker hepke aete? Dan verzörg De Vief Heringe om 18oere ‘t Laammaekesj buffet.

Opmirking: Höb geer kaarte besjteld via ós website? Dan sjikke veer uch kómmende waek de perseunlikke toegangskaarte per email toe.

Dit evenemènt wurt mede meugelik gemaak door ós Zittesje sjponsor:‘t sjprik veur zich dat veer deze aovend de Corona reigels volge die op dat moment van toepassing zeen.