Zitterd Sjittert, 2 april 2022.

Zitterd wat hubste gesjittert. Greutsj en dankbaar veur jederein dae haet mitgewirk aan eine geweldige daag. Zowaal de middig veursjtelling es d’n aovend waare geweldig.

Ós Zittesje artiste, band, presentatrice, leich en geluid, crew van De Vief Heringe en alle luuj die zeen kómme geneite… dank.

Mit ein lach en ein traon! Mee es veer hauwe kenne druime…

Op nao ein volgend evenemènt mèr eesj nog get naogeneite…. Geneit nóg aeve mit ós mit.

Ein sfeer impressie vèngk geer hie naeve....

Mit de komplemènte, Maurice, Mitchell en Rob

Lèste nuujts

31/03/2022: Zitterd Sjittert

Alles waste mós weite

Aankommende Zaoterdig is 't dan entjelings zo wiet. Zitterd SJittert geit, nao eesj verplaatsj te zeen door Covid Maatreigele dan toch door ❤️💛💚.

Hie vèngk geer alle info dae geer neudig höb. Zeen veer aevel get vergaete. laot 't ós dan aeve weite.

Zitterd Sjittert - 2 April 2022:

Aanvang middig veursjtelling: 16.30 oere.
Zaal Aope: 15.30 oere.
Aanvang aovend veursjtelling: 20.30 oere. Zaal aope: 20.00oere.

Bie bènnekoms (oetsjloetend via ingang Tuinzaal aan de ziekantj) ontvèng geer eur (betaalde) konsumpse. Zörg dat geer eur entree kaarte bie uch höb. Deze sjtaon op naam.

Bènne vèngk geer zitplaatsje. pre cies genog veur jederein. Zuik uch ein plaetsjke en help elkaar zodat jederein ein bietje biejein kènt zitte.

Oppe taofele zal De Vief Heringe de borrelplenkskes zette, zodat jederin hievan kent geneite tiedens de veursjtelling.

Konsumpses en snacks kenne waere gekoch d.m.v. konsumpsebonne. Deze waere verkoch bie de Merchandise sjtend in de zaal en zeen oetsjloetend deze daag geldig en neit inwisselbaar.

Nao de veursjtelling is d'r tied om nao te kletsje. veur de middig veursjtelling oeterlik pès 19.45 oere en veur de aovend veursjtelling is dat 24.00 oere.

't Program duurt ca. 1.30 -1.45 oere.

❤️💛💚

Lèste nuujts

31/03/2022: Zitterd Sjittert

Laammaeker buffet - 2 April 2022:


Aanvangk 18 oere in t Zölderke.

Konsumpses kenne oetsjloetend waere betaald mit de konsumpse bonne van deze daag.

Konsumpse bonne waere auch verkoch "op"'t Zölderke, tiedens 't buffet.

Ingang via de veurkantj van de Vief Heringe (hoofd ingangk)

Der zeen circa 50 gaste veur 't aete. De luuj die kaarte höbbe veur de aovend veursjtelling waere verwach in de tuinkamer veur 20.30 oere. Hauwt der raekening mit dat der gein vaste of gereserveierde plaatsje zeen.

Veer wönsje uch sjmakelik aete

Saame maake veer der eine geweldige veurstelling/middig/aovend van, went Laammaekesj zeen veer allenej.

❤️💛💚

Zitterd Sjittert verplaatsj

nao 2 April 2022

Leif Laammaekesj,

Allereesj; Zeelig nuujjaor en alles waat wunsjelik is!

‘t is uch zeker neit ontgange….. Alle evenemènte om ós haer waere oetgestjèld door de Covid restricties.

Ouch veer óntkómme d’r neit aan om Zitterd Sjitterd, oorsjprónkelik gepland op 29 Januari a.s. te verplaatsje.

De band en artiste höbbe noe einmaol de tied neudig om te repeteiere om veur uch ein geweldigeveursjtèlling in ein te sjtevele. Tot op d’n daag van vandaag is dat nog neit muigelik gebleke door ‘t maximaal aantal luuj wat me maag óntvange.

Om dees rae höbbe veer besjlaote Zitterd Sjittert te verplaatsje nao Zaoterdag 2 April.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 16 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtelliing van Zaoterdig 2 April om 16 oere.

Höb geer kaarte veur de veursjtèlling van 20.30 oere, dan blieve dees geldig veur de veursjtèlling van Zaoterdig 2 April om 20.30 oere.

Höb geer kaarte veur ‘t Laammaekejs buffèt, dan blieve dees geldig. Aanvangk 18 oere.


Veer haope dat veer hiemit jederein ein goud alternatief aanbeije.

Locatie blif: De Vief Heringe

Hawt uch allenej goud, blif gezóndj en haopelik zeen veer ós op 2 April!!

Veur vraoge kent geer ós mailen op info@delaammaekesj.nl


De Laammaekesj
Maurice, Mitchell & Rob


Facebook: @delaammaekesj

Instagram: @de_laammaekesj

❤️💛💚

Opgerich in Coronatied en dao door beperk in de meugelikhede veur ‘t organiseiere van leuke evenemènte, zeen De Laammaekesj super greutsj dat zie èntjelings hun eesjte evenemènt maage presenteiere.

De Laammaekesj presenteiere:

"Ein muzikale reis veur en door Laammaekesj"

... Verplaatsj nao 2 April 2022....

Klik hie veur mee infermase

Zitterd Sjittert” is dan auch de aaftrap van ein reeks gezellige muzikale "shows", wobie Zittesje artiste, hun favoriete leidjes zènge in het Zittesj.

De eesjte twee van dees "shows". zölle plaatsj vènje op Zaoterdag 2 April 2022.

‘t Belaof twee heerlike “shows” te waere, wobie geer kènt geneite van ‘t bèste wat Zitterd te beije haet op muzikaal gebied.

Neemes minder dan Esther van Cleef, Paul-Jean Jessen, Cyrille Niël, Fieny Cals, Paul Ruigt en Jan van Daal zènge op deze aovend hun favoriete nómmesj in ‘t Zittesj.

Dit alles ónger de bezielende muzikale begeleiding van, ein aafvaardiging van, de Zittesje band: Loose!

Geneite van alom bekende Zittesje klassiekers, pès wereld hits, wo tekste in ‘t Zittesj op gemaak zeen.

De aovend wurt op ein ludieke wieze gepresenteierd door neemes minder dan Nicole Schurgers.


Op Zaoterdig 2 April 2022 zal “Zitterd Sjittert” plaatsj vènje aanvangk 16.00 oere & aanvangk 20.30 oere.

in De Vief Heringe aan de Molenwaeg te Zitterd,

Toegangs kaarte koste €20.- per persoon inklusief ein borrelplenkske en ein drenkske.

Wilt geer der nao/der veur ein lekker hepke aete? Dan verzörg De Vief Heringe om 18oere ‘t Laammaekesj buffet.

Opmirking: Höb geer kaarte besjteld via ós website? Dan sjikke veer uch kómmende waek de perseunlikke toegangskaarte per email toe.

Dit evenemènt wurt mede meugelik gemaak door ós Zittesje sjponsor:

‘t sjprik veur zich dat veer deze aovend de Corona reigels volge die op dat moment van toepassing zeen.