De Laammaekesj

De Laammaekesj is óntsjtange vanoet ein gemis.

Jaorelangk höbbe veer ein biedraag mage leveren aan de Zittesje Vastelaovend en de organisatie van evenemènte hiebie. Wie dit op ein leger pitje gezat woort, óntsjtóng d'r ein gemis.

Ein gemis van ’n voldaon gevuil. Der geit niks baove dit gevuil óm te zeen wieväöl plezeier de "Zittesje luuj" kènne belaeve bie evenemènte wo-s te hel aan mitgewirk höbs.

Oet dit gemis zeen de Laammaekesj opgerich.


Doel van De Laammaekesj;


De Laammaekesj höbbe es initieel doel om ein biedraag te levere aan de Zittesje Kultuur en ziene vastelaovend.

De Laammaekesj haet gein winst ougmerk! Opbrengste waere o.a. gebroek veur de organisatie van nuuj activiteite en sjoon evenemènte.

Oprichtesj en (daomit) besjtuur van dees sjtichting zeen:

Mitchell Cremers (Penningmeister), Rob Sprengers (Secretaris) en Maurice Indemans (Veurzitter), (vlnr).


Stichting De Laammaekesj
Bestuurs leden/ Oprichters: Maurice Indemans, Mitchell Cremers, Rob Sprengers
Vestigingsadres: Hendrik Consciencestraat 10 - 6136 HN - Sittard
T: +31 639568276 E: info@delaammaekesj.nl
KvK nummer: 83076913 Rabo: NL93 Rabo 0369 5685 75

Laammaeker...???

Laammaeker m, laammaekesj: bijnaam van de Sittardenaren. Betekend lam-makers, menschen die iemand doorzagen, afmattend bespotten. Gewoonlijk is de vreemdeling dupe dezer sport, vooral wanneer zoo iemand met een air van superioriteit van kolonisator tusschen de inboorlingen optreedt.

Dit moet met beleid geschieden, zoodat men nog lang plezier kan hebben van het slachtoffer. Het spelletje eindigt immers komisch. Ofwel de gedupeerde ontdekt in het ootje genomen te worden, en blaast nijdig onder daverend gelach den aftocht, of hij neemt de grap goedaardig en verbroedert zich met de plaaggeesten.

De Sittardenaar beschikt over een natuurlijke vlotte geestigheid.

Zittesj woordebouk - P.J.G. Schelberg


'ne Laammeker of laammaeker

Is emes, dae blief zeure of dae emes op de zenuwe wèrk. De oetdrökking "emes laam make" beteikent emes aan de kop zeure. Ouch weurt 't tege emes gezag, dae ónzin verköp, plaog, veur de gek hèlt of flauw grappe maak. Zoa weurt 'ne miensj dae deze bepaalde vörm van humor gebruuk ouch sóms 'ne laammeker geneump. Laammaeker is teves 'ne bienaam veur emes oet Zittert.

Wikipedia (gesjréve in 't Valkebergs)
Wurt eine laammaeker gebaore.

Wurt eine laammaeker gebaore,
't allereesjte waat hae ruip dat is: "alaaf!"
Want oze Leiven Heer hiejbaove,
dae levert ummer alle Laammaekesj zo aaf.
Want oze Leiven Heer hiejbaove,
dae levert ummer alle Laammaekesj zo aaf.

Koeplèt 1.
D'n echte vastelaovesgek, dae wit waal waat ich mein:
Dat broesje van 't bloud, jao dat krig hiej jederein.
dao zeen veer mit gebaore, dat nump os nemes aaf.
't Versjtandj kump mit de jaore, 't eesj kump ein alaaf.
Zo waar dat vruiger, mer ouch noe,
eine Laammaeker, dae blif zie Zitterd troe.

Koeplèt 2.
Dao zeen van allerhande luuj biej os hie oppe welt.
D'n eine zit mit zörg en d'n angere sjmit mit geldj.
Mer ein dènk dat is zeker en twiefel dao neit aan:
"De sjpas is d'r veur jeder, dènk dao mer altied aan".
Zo waar dat vruiger, mer ouch noe,
Eine Laammaeker dae blif zie zitterd troe

Sjlaager 2001: Tèks: Henk Stessen, Meziek: Willy Jongen, Zangk: Paul-Jean Jessen