Kóntak:

Wilt geer ós ein berich sjikke, dan kènt dat via óngersjtaonde kontakgegaeves.

Emailadres: info@delaammaekesj.nl


Correspondentie adres Sjtichting De Laammaekesj:

Hendrik Consciencestraat 10
6136 HN Zitterd

T: +31 6 39568276
KvK nummer: 83076913
Rabo: NL93 Rabo 0369 5685 75


Disclaimer 1:

De Laammaekesj zeen ouch mèr "normaal" luuj. Veer probeiere allerwiele ós tekste in 't Zittesj te sjrieve (meistal mit hulp van anger luuj, woveur eeuwig dank). Aevel veer zölle vas foute maake. Helaas neit te veurkómme. Vergaef ós hie veur ;).


Hie ónger vèngk geer tevens de Privacy verklaoring in 't Hollesj. Privacy verklaring De Laammaekesj 2021.pdf


Disclaimer 2:

(in 't Nederlands om misverstanden te voorkomen)

Het is NIET toegestaan om, zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Laammaekesj, foto's, teksten of ander materiaal van deze website te gebruiken, aan te passen, of herproduceren. Aanvragen hieromtrent kunnen worden gedaan via bovenstaande contact gegevens.